Til toppen

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi har vært Miljøfyrtårn siden 2011. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport i hverdagen.

Vi skal oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!